انتشارات آرسا / كارشناس راهبری حراست

كارشناس راهبری حراستكارشناس راهبری حراست
472,000 تومان 525,000 تومان

كارشناس راهبری حراست

472,000 تومان 525000 تومان

كارشناس راهبری حراست

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت رفتار سازمانی