انتشارات آرسا / آموزش و پرورش

بانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصیبانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصی
374,000 تومان 416000 تومان

بانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصی

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
216,000 تومان 240000 تومان

دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر تربیت بدنی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.


این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های هفتم/ هشتم و نهم
- راهنمای معلم تربیت بدنی و سلامت پایه های دهم/ یازدهم و دوازدهم

دبیر عربی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر عربی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
166,000 تومان 185000 تومان

دبیر عربی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر عربی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

دبیر علوم تجربی - زیست شناسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر علوم تجربی - زیست شناسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
195,000 تومان 217000 تومان

دبیر علوم تجربی - زیست شناسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر علوم تجربی/ زیست شناسی- حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
- کتاب معلم علوم تجربی
- راهنمای معلم زیست شناسی 1
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
- راهنمای معلم زیست شناسی 2
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 2
- راهنمای معلم انسان و محیط زیست
- راهنمای معلم زیست شناسی 3

دبیر علوم تجربی - شیمی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر علوم تجربی - شیمی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
123,000 تومان 137000 تومان

دبیر علوم تجربی - شیمی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر علوم تجربی/ شیمی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم
- کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم
- کتاب معلم علوم تجربی
- راهنمای معلم شیمی 1
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1
- راهنمای معلم شیمی 2
- راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 2
- راهنمای تدریس شیمی 3

دبیر كار و فناوری - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر كار و فناوری - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
280,000 تومان 312000 تومان

دبیر كار و فناوری - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر کار و فناوری - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- کار و فناوری پایه هفتم
- آموزش گام به گام زبان برنامه نویسی پایتون
- دانش فنی پایه رشته های امور دامی/ صنایع چوب و مبلمان/ الکترونیک/ شبکه و نرم افزار رایانه/ تاسیسات مکانیکی و مکانیک خودرو شاخه فنی و حرفه ای پایه دهم

دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی (استخدامی ۱۴۰۲)دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی (استخدامی ۱۴۰۲)
284,000 تومان 316000 تومان

دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی (استخدامی ۱۴۰۲)

کتاب جامع استخدام دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم دین و زندگی 1
- راهنمای معلم منطق
- راهنمای معلم فلسفه 1
- راهنمای معلم دین و زندگی 3
- راهنمای معلم فلسفه 2
منشور حلومت علوی آیت الله خامنه ای

دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر ریاضی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای تدریس ریاضی و آمار
- راهنمای معلم ریاضی 1
- کتاب معلم هندسه 1
- راهنمای معلم ریاضی و آمار
- راهنمای تدریس ریاضی 2
- راهنمای معلم هندسه 2
- راهنمای معلم حسابان 1
- راهنمای معلم آمار و احتمال
- راهنمای معلم ریاضیات گسسته
- راهنمای معلم ریاضی و آمار 3
- راهنمای معلم ریاضی 3
- راهنمای معلم هندسه 3
- راهنمای معلم حسابان 2
- ریاضی پایه هفتم
- کتاب معلم ریاضی نهم

دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر زبان و ادبیات فارسی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم فارسی 1
- راهنمای معلم نگارش 1
- علوم و فنون ادبی 1
- راهنمای معلم فارسی 2

- راهنمای معلم نگارش 2
- راهنمای مهلم علوم و فنون ادبی 2
- راهنمای معلم فارسی 3
- راهنمای معلم نگارش 3
- راهنمای معلم علوم و فنون ادبی 3
- راهنمای معلم فارسی
- فارسی پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری پایه هفتم
- آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)
- راهنمای معلم فارسی
- راهنمای تدریس فارسی پایه نهم
- راهنمای معلم آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
218,000 تومان 243000 تومان

دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر فرهنگ و هنر - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل خلاصه دروس و تست از کتاب های زیر است:
- معلم فرهنگ و هنر پایه هفتم
- راهنمای معلم فرهنگ و هنر
- مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2
- نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز
- هنر و تمدن اسلامی

دبیر مطالعات اجتماعی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر مطالعات اجتماعی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
207,000 تومان 230000 تومان

دبیر مطالعات اجتماعی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر مطالعات اجتماعی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل خلاصه دروس و تست از کتاب های زیر است:
- مطالعات اجتماعی پایه هفتم
- مطالعات اجتماعی
- راهنمای معلم مطالعات اجتماعی
- راهنمای معلم جغرافیای ایران
- راهنمای معلم تاریخ 2
- راهنمای معلم تاریخ 3
- جهاد تبیین در اندیشه آیت الله خامنه ای
- روش نظام مند تحلیل سیاسی آیت الله خامنه ای

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام هنرآموز ساختمان - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- ساختمان سازی
- نازک کاری ساختمان
- اسکلت سازی ساختمان
- نقشه کشی ساختمان
- نقشه برداری ساختمان
- فناوری های ساختمان
- دانش فنی پایه (ساختمان)
- دانش فنی تخصصی (ساختمان)
- نقشه کشی فنی رایانه ای (معماری و ساختمان)

هنرآموز گرافیك/ نقاشی/ فتوگرافیك - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)هنرآموز گرافیك/ نقاشی/ فتوگرافیك - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

هنرآموز گرافیك/ نقاشی/ فتوگرافیك - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام هنرآموز گرافیک/ نقاشی/ فتوگرافیک - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- عکاسی آتلیه و مراسم
- طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت بر چاپ
- عکاسی طبیعت، مستند و گزارشی
- گرافیک نشر و مطبوعات
- طراحی و زبان بصری
- مبانی هنرهای تجسمی
- طراحی 1 و 2
- دانش فنی پایه (فتوگرافیک)
- دانش فنی تخصصی (فتوگرافیک)