انتشارات آرسا / كارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

كارشناس تحلیل و تولید نرم افزاركارشناس تحلیل و تولید نرم افزار
529,000 تومان 588000 تومان

كارشناس تحلیل و تولید نرم افزار

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- برنامه نویسی پیشرفته
- مهندسی نرم افزار
- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه