انتشارات آرسا / كارشناس امور اداری

کارشناس امور اداریکارشناس امور اداری
552,000 تومان 614,000 تومان

کارشناس امور اداری

552,000 تومان 614000 تومان

کارشناس امور اداری

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- بودجه و مالیه عمومی
- قانون مدیریت خدمات کشوری