0
جمع قیمت:0 تومان

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

قیمت نسخه چاپی : 170000 تومان
قیمت نسخه الکترونیکی : 21000 تومان

344 صفحه

#اصول مدیریت
#تئوری های مدیریت
#تئوری مدیریت


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play

برچسب ها

استخدامی بانک تجارتاستخدامی دانشگاه های علوم پزشکیاستخدامی دستگاه های اجراییاستخدامی وزارت علومبازرسرشته حسابداریرشته مديريترشته مهندسي صنايعمسئول دفترکارشناس آزمایشگاه/کارگاه فنی 21کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناس امور آموزشکارشناس امور آموزشیکارشناس امور اجرایی سلامتکارشناس امور اداریکارشناس امور بیمه ایکارشناس امور پژوهشيکارشناس امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشی 2کارشناس امور پشتيبانیکارشناس امور تعاونیکارشناس امور ثبت احوال (1)کارشناس امور دانشجویانکارشناس امور مالیکارشناس امور کشوری و مدنیکارشناس بازرگانی داخلیکارشناس بررسی اسناد و مدارککارشناس برنامه ریزیکارشناس برنامه ریزی (5)کارشناس برنامه ریزی 1کارشناس برنامه و بودجهکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری هاکارشناس تعالی سازمانی سلامتکارشناس توسعه امور سیاسیکارشناس توسعه و مدیریت منابعکارشناس حراست نیروی انسانیکارشناس راهبری حراستکارشناس فرآورده های آرایشی و بهداشتیکارشناس فراورده های آرایشی و بهداشتیکارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی (1) 13471کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی 13470کارشناس منابع انسانیکارگزینکتاب های نشر آرسا

344 صفحه

#اصول مدیریت
#تئوری های مدیریت
#تئوری مدیریت


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play

عنوان کتاب اصول و مبانی سازمان و مدیریت
نویسنده شاهرخ بیگی
مترجم ---
تعداد صفحه 344