0
جمع قیمت:0 تومان

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

قیمت نسخه چاپی : 103000 تومان

344 صفحه

#اصول مدیریت
#تئوری های مدیریت
#تئوری مدیریت


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play

برچسب ها

استخدامی بانک تجارتاستخدامی دانشگاه های علوم پزشکیاستخدامی دستگاه های اجراییاستخدامی وزارت علومبازرسرشته حسابداریرشته مديريترشته مهندسي صنايعمسئول دفترکارشناس آزمایشگاه/کارگاه فنی 21کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناس امور آموزشکارشناس امور اجرایی سلامتکارشناس امور اداریکارشناس امور پژوهشیکارشناس امور پژوهشی 2کارشناس امور تعاونیکارشناس امور ثبت احوال (1)کارشناس امور دانشجویانکارشناس امور مالیکارشناس امور کشوری و مدنیکارشناس بازرگانی داخلیکارشناس بررسی اسناد و مدارککارشناس برنامه ریزیکارشناس برنامه ریزی (5)کارشناس برنامه ریزی 1کارشناس برنامه و بودجهکارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری هاکارشناس تعالی سازمانی سلامتکارشناس توسعه امور سیاسیکارشناس توسعه و مدیریت منابعکارشناس حراست نیروی انسانیکارشناس راهبری حراستکارشناس فراورده های آرایشی و بهداشتیکارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی (1) 13471کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی 13470کارگزینکتاب های نشر آرسا

344 صفحه

#اصول مدیریت
#تئوری های مدیریت
#تئوری مدیریت


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play

عنوان کتاب اصول و مبانی سازمان و مدیریت
نویسنده شاهرخ بیگی
مترجم ---
تعداد صفحه 344