انتشارات آرسا / كارشناس توسعه و مدیریت منابع

كارشناس توسعه و مدیریت منابعكارشناس توسعه و مدیریت منابع
718,000 تومان 798,000 تومان

كارشناس توسعه و مدیریت منابع

718,000 تومان 798000 تومان

كارشناس توسعه و مدیریت منابع

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت استراتژیک