انتشارات آرسا

مراقب سلامت (2)مراقب سلامت (2)
225,000 تومان 250,000 تومان

مراقب سلامت (2)

225,000 تومان 250000 تومان

مراقب سلامت (2)

مراقب سلامت (2)
سری کتاب های آرسا استخدام
ویژه استخدام دبیری آموزش و پرورش

828 صفحه

شامل مباحث:
- کلیات خدمات بهداشتی

- بهداشت مدارس

- اصول واکسیناسیون و کمک های اولیهخلاصه دروس - تست تالیفی و آزمون