انتشارات آرسا / آموزگار ابتدایی

آموزگار ابتدايي - حيطه تخصصي (راهنماي معلم)آموزگار ابتدايي - حيطه تخصصي (راهنماي معلم)
280,000 تومان 312000 تومان

آموزگار ابتدايي - حيطه تخصصي (راهنماي معلم)

کتاب جامع آموزگار ابتدايي - حيطه اختصاصی (راهنمای معلم) منطبق با سرفصل های آزمون استخدامی اردیبهشت 1402 می باشد

شامل درسنامه و نمونه تست از دروس راهنمای معلم هدیه های آسمانی (پایه سوم و ششم) - راهنمای معلم قرآن (پایه اول تا ششم) - راهنمای معلم ریاضی (پایه اول و ششم) - راهنمای معلم علوم تجربی (پایه دوم، چهارم و ششم) - راهنمای معلم فارسی (پایه اول، چهارم و ششم) - راهنمای معلم اجتماعی (پایه پنجم و ششم)

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصيبانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي
374,000 تومان 416000 تومان

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.