انتشارات آرسا / آموزگاري (ابتدايي و استثنايي)

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصيبانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي
358,000 تومان 398000 تومان

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصیآموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی
319,500 تومان 355,000 تومان

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی

319,500 تومان 355000 تومان

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی

کتاب جامع آموزگار ابتدايي - حيطه اختصاصی (راهنمای معلم) منطبق با سرفصل های آزمون استخدامی اردیبهشت 1402 می باشد

شامل درسنامه و نمونه تست از دروس راهنمای معلم هدیه های آسمانی (پایه سوم و ششم) - راهنمای معلم قرآن (پایه اول تا ششم) - راهنمای معلم ریاضی (پایه اول و ششم) - راهنمای معلم علوم تجربی (پایه دوم، چهارم و ششم) - راهنمای معلم فارسی (پایه اول، چهارم و ششم) - راهنمای معلم اجتماعی (پایه پنجم و ششم)