انتشارات آرسا / كارشناس حقوقی

كارشناس حقوقیكارشناس حقوقی
1,206,000 تومان 1,341,000 تومان

كارشناس حقوقی

1,206,000 تومان 1341000 تومان

كارشناس حقوقی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حقوق اداری
- حقوق مدنی
 - آیین دادرسی کیفری
- حقوق تجارت
- آیین دادرسی مدنی