انتشارات آرسا

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصیآموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی
319,500 تومان 355,000 تومان

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی

319,500 تومان 355000 تومان

آموزگار ابتدایی - حیطه تخصصی

کتاب جامع آموزگار ابتدايي - حيطه اختصاصی (راهنمای معلم) منطبق با سرفصل های آزمون استخدامی اردیبهشت 1402 می باشد

شامل درسنامه و نمونه تست از دروس راهنمای معلم هدیه های آسمانی (پایه سوم و ششم) - راهنمای معلم قرآن (پایه اول تا ششم) - راهنمای معلم ریاضی (پایه اول و ششم) - راهنمای معلم علوم تجربی (پایه دوم، چهارم و ششم) - راهنمای معلم فارسی (پایه اول، چهارم و ششم) - راهنمای معلم اجتماعی (پایه پنجم و ششم)

بانكدار (امور ساختمان)بانكدار (امور ساختمان)
637,000 تومان 708,000 تومان

بانكدار (امور ساختمان)

637,000 تومان 708000 تومان

بانكدار (امور ساختمان)

شامل درسنامه و نمونه تست از کتاب های استاتیک  - شناخت مواد و مصالح ساختمانی - طراحی معماری و معماری داخلی - مبانی نقشه کشی و اصول ترسیم فنی - مقاومت مصالح - نقشه برداری ساختمان