انتشارات آرسا / دبیر حكمت و معارف اسلامی

بانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصیبانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصی
374,000 تومان 416000 تومان

بانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصی

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی (استخدامی ۱۴۰۲)دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی (استخدامی ۱۴۰۲)
284,000 تومان 316000 تومان

دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی (استخدامی ۱۴۰۲)

کتاب جامع استخدام دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم دین و زندگی 1
- راهنمای معلم منطق
- راهنمای معلم فلسفه 1
- راهنمای معلم دین و زندگی 3
- راهنمای معلم فلسفه 2
منشور حلومت علوی آیت الله خامنه ای