دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی

قیمت نسخه چاپی : 315,000 تومان 350,000 تومان

کتاب جامع استخدام دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم دین و زندگی 1
- راهنمای معلم منطق
- راهنمای معلم فلسفه 1
- راهنمای معلم دین و زندگی 3
- راهنمای معلم فلسفه 2
منشور حلومت علوی آیت الله خامنه ای

عنوان کتاب دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی
نویسنده مولفین آرسا
مترجم
تعداد صفحه 396

کتاب جامع استخدام دبیر حکمت و معارف اسلامی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای معلم دین و زندگی 1
- راهنمای معلم منطق
- راهنمای معلم فلسفه 1
- راهنمای معلم دین و زندگی 3
- راهنمای معلم فلسفه 2
منشور حلومت علوی آیت الله خامنه ای