عنوان کتاب حقوق جزای اختصاصی
نویسنده فاطمه شكوهی فر
مترجم ---
تعداد صفحه 352

356 صفحه (درسنامه - تست)