انتشارات آرسا / كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2
604,000 تومان 672000 تومان

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی روانشناسی
- مبانی سازمان و مدیریت
- جامعه شناسی جوانان و خانواده
- جامعه شناسی سیاسی و توسعه
- آسیب شناسی اجتماعی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور