انتشارات آرسا / كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 2

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 2كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 2
900,000 تومان 1000000 تومان

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 2

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- سیستم های عامل
- طراحی الگوریتم
- ساختمان داده ها
- شبکه های کامپیوتری
- ذخیره و بازیابی اطلاعات