انتشارات آرسا / كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1
795,000 تومان 884000 تومان

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدارهای الکتریکی
- ماشین های الکتریکی
- الکترونیک