انتشارات آرسا / كارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق

كارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برقكارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق
795,000 تومان 884,000 تومان

كارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق

795,000 تومان 884000 تومان

كارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

مدارهای الکتریکی
ماشین های الکتریکی
الکترونیک