انتشارات آرسا / كارشناس امور شوراها و شهرداری ها

كارشناس امور شوراها و شهرداری هاكارشناس امور شوراها و شهرداری ها
432,000 تومان 480000 تومان

كارشناس امور شوراها و شهرداری ها

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون شهرسازی و شهرداری
- آیین نامه های شهرداری ها و دهیاری ها
- آمایش سرزمین
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور