انتشارات آرسا / بانکدار گروه امور مالی

بانكدار گروه امور مالیبانكدار گروه امور مالی
556,000 تومان 618,000 تومان

بانكدار گروه امور مالی

556,000 تومان 618000 تومان

بانكدار گروه امور مالی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- پول، ارز و بانکداری
- اصول علم اقتصاد
- مبانی سازمان و مدیریت