0
جمع قیمت:0 تومان
0 تومان
فاقد نسخه الکترونیک

كتاب های انتشارات چاپار

0 تومان
فاقد نسخه الکترونیک

كتاب های انتشارات چاپار

جهت خرید کتاب از انتشارات چاپار با شماره 02188903798 تماس بگیرید

- کارشناس اسناد و مدارک
- کارشناس مستندسازی اسناد
- کارشناس تولید محتوای دیجیتال
- کارشناس کتابداری

نشر چاپار، ناشر تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی