انتشارات آرسا / اختصاصي معلولان

دبير مطالعات اجتماعي - حيطه تخصصيدبير مطالعات اجتماعي - حيطه تخصصي
238,000 تومان 265000 تومان

دبير مطالعات اجتماعي - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام دبیر مطالعات اجتماعی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل خلاصه دروس و تست از کتاب های زیر است:
- مطالعات اجتماعی پایه هفتم
- مطالعات اجتماعی
- راهنمای معلم مطالعات اجتماعی
- راهنمای معلم جغرافیای ایران
- راهنمای معلم تاریخ 2
- راهنمای معلم تاریخ 3
- جهاد تبیین در اندیشه آیت الله خامنه ای
- روش نظام مند تحلیل سیاسی آیت الله خامنه ای

هنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصيهنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصي
336,000 تومان 374000 تومان

هنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
- تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
- توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
- نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار
- تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
- دانش فنی پایه (شبکه و نرم افزار رایانه)
- دانش فنی تخصصی (شبکه و نرم افزار رایانه)

حسابدارحسابدار
756,000 تومان 841,000 تومان

حسابدار

756,000 تومان 841000 تومان

حسابداراین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- مدیریت مالی
- مبانی سازمان و مدیریت
- حسابداری دولتی
- بودجه و قانون محاسبات عمومی

كاردان امور ماليكاردان امور مالي
539,000 تومان 599,000 تومان

كاردان امور مالي

539,000 تومان 599000 تومان

كاردان امور مالياین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- حسابداری دولتی
- مدیریت مالی
- بودجه و قانون محاسبات عمومی

كارشناس امور اداريكارشناس امور اداري
524,000 تومان 583,000 تومان

كارشناس امور اداري

524,000 تومان 583000 تومان

كارشناس امور ادارياین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- مدیریت رفتار سازمانی
- مدیریت منابع انسانی
- بودجه و مالیه عمومی
- قانون مدیریت خدمات کشوری