انتشارات آرسا / هنرآموز صنايع غذايي

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصيبانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي
358,000 تومان 398000 تومان

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

هنرآموز صنايع غذايي - حيطه تخصصيهنرآموز صنايع غذايي - حيطه تخصصي

هنرآموز صنايع غذايي - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز صنایع غذایی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- فرآوری گیاهان دارویی و خشکبار
- تولید فرآورده های لبنی
- تولید کمپوت و کنسرو
- تولید و بسته بندی فرآورده های غلات
- روغن کشی میوه و دانه های روغنی
- تولید و بسته بندی فرآورده های دام و طیور (گوشتی)
- دانش فنی پایه (صنایع غذایی)
- دانش فنی تخصصی (صنایع غذایی)
- آب، خاک و گیاه