انتشارات آرسا / هنرآموز صنايع شيميايي

بانک تست استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصیبانک تست استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی
448,200 تومان 498000 تومان

بانک تست استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.