انتشارات آرسا / دبیر ریاضی

بانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصیبانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصی
374,000 تومان 416000 تومان

بانك تست استخدامی آموزش و پرورش 1402 حیطه عمومی و اختصاصی

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر ریاضی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای تدریس ریاضی و آمار
- راهنمای معلم ریاضی 1
- کتاب معلم هندسه 1
- راهنمای معلم ریاضی و آمار
- راهنمای تدریس ریاضی 2
- راهنمای معلم هندسه 2
- راهنمای معلم حسابان 1
- راهنمای معلم آمار و احتمال
- راهنمای معلم ریاضیات گسسته
- راهنمای معلم ریاضی و آمار 3
- راهنمای معلم ریاضی 3
- راهنمای معلم هندسه 3
- راهنمای معلم حسابان 2
- ریاضی پایه هفتم
- کتاب معلم ریاضی نهم