0
جمع قیمت:0 تومان
272000 تومان
50000 تومان

آموزگار ابتدایی (۱)

837 صفحهبرای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Playاین کتاب شامل دروس تخصصی است و دروس عمومی آزمون های استخدامی در کتاب های جداگانه ای عرضه شده است

185000 تومان
31000 تومان

آموزگار ابتدایی (۲)

530 صفحه


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Playاین کتاب شامل دروس تخصصی است و دروس عمومی آزمون های استخدامی در کتاب های جداگانه ای عرضه شده است