انتشارات آرسا / كارشناس ثبت اسناد و املاك كشور

کارشناس ثبت اسناد و املاک کشورکارشناس ثبت اسناد و املاک کشور
680,000 تومان 756,000 تومان

کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور

680,000 تومان 756000 تومان

کارشناس ثبت اسناد و املاک کشور

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون ثبت اسناد و املاک
- قانون تجارت
- قانون مدنی
- قانون امور حسبی
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی