انتشارات آرسا / كاردان امور مالی

کاردان امور مالیکاردان امور مالی
405,900 تومان 451,000 تومان

کاردان امور مالی

405,900 تومان 451000 تومان

کاردان امور مالی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اصول حسابداری
- حسابداری دولتی
- مدیریت مالی
- بودجه و قانون محاسبات عمومی