انتشارات آرسا / بانکدار گروه فناوری اطلاعات

بانكدار گروه فناوری اطلاعاتبانكدار گروه فناوری اطلاعات
705,000 تومان 784,000 تومان

بانكدار گروه فناوری اطلاعات

705,000 تومان 784000 تومان

بانكدار گروه فناوری اطلاعات

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- سیستم های عامل
- طراحی الگوریتم
- ساختمان داده ها
- امنیت شبکه