انتشارات آرسا / هنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصيبانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي
358,000 تومان 398000 تومان

بانك تست استخدامي آموزش و پرورش - حيطه عمومي و اختصاصي

کتاب بانک تست آزمون استخدامی آموزش و پرورش - حیطه عمومی و اختصاصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، 2200 تست با پاسخ از نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده اند.

هنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصيهنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصي
319,500 تومان 355000 تومان

هنرآموز شبكه و نرم افزار رايانه - حيطه تخصصي

کتاب جامع استخدام هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای
- تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
- توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
- پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
- نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار
- تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
- دانش فنی پایه (شبکه و نرم افزار رایانه)
- دانش فنی تخصصی (شبکه و نرم افزار رایانه)