دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)

کتاب جامع استخدام دبیر ریاضی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای تدریس ریاضی و آمار
- راهنمای معلم ریاضی 1
- کتاب معلم هندسه 1
- راهنمای معلم ریاضی و آمار
- راهنمای تدریس ریاضی 2
- راهنمای معلم هندسه 2
- راهنمای معلم حسابان 1
- راهنمای معلم آمار و احتمال
- راهنمای معلم ریاضیات گسسته
- راهنمای معلم ریاضی و آمار 3
- راهنمای معلم ریاضی 3
- راهنمای معلم هندسه 3
- راهنمای معلم حسابان 2
- ریاضی پایه هفتم
- کتاب معلم ریاضی نهم

عنوان کتاب دبیر ریاضی - حیطه تخصصی (استخدامی 1402)
نویسنده مولفین آرسا
مترجم
تعداد صفحه 0

کتاب جامع استخدام دبیر ریاضی - حیطه تخصصی بر اساس آخرین تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که توسط سازمان سنجش اعلام شده است، به روزرسانی شده است.

مولفین انتشارات آرسا، نکته های مهم منابع آزمون را گردآوری کرده و جهت خودآزمایی، تست های مرتبط با سرفصل نیز اضافه کرده اند.

این کتاب شامل نکات و چکیده کتاب های زیر است:
- راهنمای تدریس ریاضی و آمار
- راهنمای معلم ریاضی 1
- کتاب معلم هندسه 1
- راهنمای معلم ریاضی و آمار
- راهنمای تدریس ریاضی 2
- راهنمای معلم هندسه 2
- راهنمای معلم حسابان 1
- راهنمای معلم آمار و احتمال
- راهنمای معلم ریاضیات گسسته
- راهنمای معلم ریاضی و آمار 3
- راهنمای معلم ریاضی 3
- راهنمای معلم هندسه 3
- راهنمای معلم حسابان 2
- ریاضی پایه هفتم
- کتاب معلم ریاضی نهم