كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2

قیمت نسخه چاپی : 604,000 تومان 672,000 تومان

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی روانشناسی
- مبانی سازمان و مدیریت
- جامعه شناسی جوانان و خانواده
- جامعه شناسی سیاسی و توسعه
- آسیب شناسی اجتماعی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور

عنوان کتاب كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 2
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 840

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی روانشناسی
- مبانی سازمان و مدیریت
- جامعه شناسی جوانان و خانواده
- جامعه شناسی سیاسی و توسعه
- آسیب شناسی اجتماعی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور