كارشناس امور شوراها و شهرداری ها

قیمت نسخه چاپی : 432,000 تومان 480,000 تومان

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون شهرسازی و شهرداری
- آیین نامه های شهرداری ها و دهیاری ها
- آمایش سرزمین
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور

عنوان کتاب كارشناس امور شوراها و شهرداری ها
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 600

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- قانون شهرسازی و شهرداری
- آیین نامه های شهرداری ها و دهیاری ها
- آمایش سرزمین
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور