مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها

قیمت نسخه چاپی : 295,000 تومان 328,000 تومان

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آیین نامه دادرسی کیفری

عنوان کتاب مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 410

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آیین نامه دادرسی کیفری