كارشناس امور بهزیستی

قیمت نسخه چاپی : 491,000 تومان 546,000 تومان

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- نظریه های جامعه شناسی
- مبانی علوم اجتماعی
- مبانی روانشناسی

عنوان کتاب كارشناس امور بهزیستی
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 683

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- نظریه های جامعه شناسی
- مبانی علوم اجتماعی
- مبانی روانشناسی