كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1

قیمت نسخه چاپی : 795,000 تومان 884,000 تومان

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدارهای الکتریکی
- ماشین های الکتریکی
- الکترونیک

عنوان کتاب كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 1
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 1106

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مدارهای الکتریکی
- ماشین های الکتریکی
- الکترونیک