كارشناس توسعه و مديريت منابع

قیمت نسخه چاپی : 656,100 تومان 729,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت استراتژیک

عنوان کتاب كارشناس توسعه و مديريت منابع
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 998این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت استراتژیک