كارشناس شبكه

قیمت نسخه چاپی : 478,800 تومان 532,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه
- سیستم های عامل
- مدارهای منطقی

عنوان کتاب كارشناس شبكه
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 665این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه
- سیستم های عامل
- مدارهای منطقی