مامور تشخيص ماليات

قیمت نسخه چاپی : 572,000 تومان 636,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حسابداری صنعتی
- اقتصاد خرد و کلان
- مالیه عمومی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون مالیات های مستقیم

برچسب ها

عنوان کتاب مامور تشخيص ماليات
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 795این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- حسابداری صنعتی
- اقتصاد خرد و کلان
- مالیه عمومی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون مالیات های مستقیم