كارشناس فناوري اطلاعات

قیمت نسخه چاپی : 749,000 تومان 833,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- سیستم های عامل
- طراحی الگوریتم
- ساختمان داده
- امنیت شبکه

عنوان کتاب كارشناس فناوري اطلاعات
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 981این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- سیستم های عامل
- طراحی الگوریتم
- ساختمان داده
- امنیت شبکه