كارشناس تحليل و توليد نرم افزار

قیمت نسخه چاپی : 561,000 تومان 624,000 توماناین مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- برنامه نویسی پیشرفته
- مهندسی نرم افزار
- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه

عنوان کتاب كارشناس تحليل و توليد نرم افزار
نویسنده گروه مولفان آرسا
مترجم
تعداد صفحه 735این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- برنامه نویسی پیشرفته
- مهندسی نرم افزار
- شبکه های کامپیوتری
- امنیت شبکه