مراقب سلامت (۲)

قیمت نسخه چاپی : 185,400 تومان 206,000 تومان

مراقب سلامت (2)
سری کتاب های آرسا استخدام
ویژه استخدام دبیری آموزش و پرورش

828 صفحه

شامل مباحث:
- کلیات خدمات بهداشتی

- بهداشت مدارس

- اصول واکسیناسیون و کمک های اولیهخلاصه دروس - تست تالیفی و آزمونمراقب سلامت (2)
سری کتاب های آرسا استخدام
ویژه استخدام دبیری آموزش و پرورش

828 صفحه

شامل مباحث:
- کلیات خدمات بهداشتی

- بهداشت مدارس

- اصول واکسیناسیون و کمک های اولیهخلاصه دروس - تست تالیفی و آزمونعنوان کتاب مراقب سلامت (۲)
نویسنده فاطمه کوشکی نسب - منیره چرابین
مترجم ---
تعداد صفحه 313