مراقب سلامت (2)

قیمت نسخه چاپی : 225,000 تومان 250,000 تومان

مراقب سلامت (2)
سری کتاب های آرسا استخدام
ویژه استخدام دبیری آموزش و پرورش

828 صفحه

شامل مباحث:
- کلیات خدمات بهداشتی

- بهداشت مدارس

- اصول واکسیناسیون و کمک های اولیهخلاصه دروس - تست تالیفی و آزمونعنوان کتاب مراقب سلامت (2)
نویسنده فاطمه كوشكي نسب - منيره چرابين
مترجم ---
تعداد صفحه 313

مراقب سلامت (2)
سری کتاب های آرسا استخدام
ویژه استخدام دبیری آموزش و پرورش

828 صفحه

شامل مباحث:
- کلیات خدمات بهداشتی

- بهداشت مدارس

- اصول واکسیناسیون و کمک های اولیهخلاصه دروس - تست تالیفی و آزمون