عنوان کتاب آمار و احتمال (محمودي)
نویسنده نسیم محمودی
مترجم ---
تعداد صفحه 253

253 صفحه (درسنامه - تست)