0
جمع قیمت:0 تومان

شبكه های كامپیوتری | بانك تست

قیمت نسخه چاپی : 44000 تومان
قیمت نسخه الکترونیکی : 9000 تومان

131 صفحه (بانک تست)


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play

131 صفحه (بانک تست)


برای مطالعه صفحات نمونه کتاب یا خرید و مطالعه نسخه الکترونیکی (گوشی/تبلت دارای اندروید 5 و بالاتر) نرم افزار «نشر آرسا» را از گوگل پلی دانلود و نصب نمایید.
با خرید نسخه الکترونیک می توانید تا یکسال پس از خرید، در دستگاه اندرویدی خود به کتاب دسترسی داشته باشید:
دانلود و نصب از Google Play

عنوان کتاب شبكه های كامپیوتری | بانك تست
نویسنده سپیده زارعی-مجتبی صباحی عزیز
مترجم ---
تعداد صفحه 131