حسابداري صنعتي (1 و 2)

قیمت نسخه چاپی : 225,000 تومان 250,000 تومان

504 صفحه (درسنامه - تست)


عنوان کتاب حسابداري صنعتي (1 و 2)
نویسنده دكتر علیرضا مؤمنی - دكتر عزیز گرد
مترجم ----
تعداد صفحه 341

504 صفحه (درسنامه - تست)