عنوان کتاب آمار و احتمال (آدینه)
نویسنده عاطفه آدینه
مترجم ---
تعداد صفحه 263

263 صفحه