0
جمع قیمت:0 تومان

مامایی ۱

قیمت نسخه چاپی : 130000 تومان
قیمت نسخه الکترونیکی : 20000 تومان

مجموعه مامایی (1)

342صفحه (نکته و درس)

شامل مباحث:
- جنین شناسی
- نوزادان
- بیماری های زنان و ناباروری

مجموعه مامایی (1)

342صفحه (نکته و درس)

شامل مباحث:
- جنین شناسی
- نوزادان
- بیماری های زنان و ناباروری

عنوان کتاب مامایی ۱
نویسنده صبا ایران زنده - زینب عباس زاده
مترجم ---
تعداد صفحه 342