انتشارات آرسا / مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها

مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان هامراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها
295,000 تومان 328000 تومان

مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
- قانون مجازات اسلامی
- قانون آیین نامه دادرسی کیفری