انتشارات آرسا / كارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسكن و شهرسازی

كارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسكن و شهرسازیكارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسكن و شهرسازی
104,000 تومان 116000 تومان

كارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسكن و شهرسازی

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- اقتصاد خرد و کلان
- اقتصاد سنجی