انتشارات آرسا / كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 1

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 1كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 1
827,000 تومان 919000 تومان

كارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی - گروه 1

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

- مبانی سازمان و مدیریت
- اقتصاد خرد، کلان و مالیه عمومی
- برنامه ریزی استراتژیک
- آمار کاربردی
- آشنایی با اهداف و ماموریت های وزارت کشور