انتشارات آرسا / كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 3

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 3كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 3
800,000 تومان 889000 تومان

كارشناس زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات - گروه 3

این مجموعه برای آمادگی شرکت در دهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور مناسب می باشد.
کتاب های نشر آرسا توسط دانشجویان ممتاز مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در آزمون‌های استخدامی دوره های قبل حائز رتبه ممتاز بوده‌اند تدوین شده است.

این مجموعه شامل درسنامه و تست در سرفصل های زیر است:

سیستم های عامل
طراحی الگوریتم
ساختمان داده ها
امنیت شبکه
شبکه های کامپیوتری